FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 25/06/2009

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

Är en arbetatagare som varslats om uppsägning pga sjukdom och för vilken arbetsgivaren har omplacerings-skyldighet, skyldig att själv bevaka och söka vakanta tjänster? Gäller arbetsgivarens omplacringsskyldighet under hela varseltiden?

Lawline svarar

Hej! Av de uppgifter som du lämnat är det svårt att ge ett fullständigt svar på din fråga. Enligt 7 § Lag om anställningsskydd (LAS) så har arbetsgivaren en omplaceringsskyldighet vid uppsägning som hänför sig till bland annat sjukdom. Viktigt är här att poängtera att sjukdom endast är en giltig grund för uppsägning om arbetsförmågan är så pass nedsatt att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Det är i och med detta som arbetsgivarens omplaceringsskyldighet inträder. Krav ställs som regel på att arbetsgivaren ska göra en ordentlig utredning av vilka möjligheter som finns till omplacering, det är alltså inte arbetstagaren som ska utreda detta. Om det däremot inte finns någon plats är arbetsgivaren inte skyldig att ordna ett nytt arbete. Jag är osäker på om jag förstår din andra fråga rätt, men man kan säga att om det finns möjlighet att omplacera dig så saknar arbetsgivaren giltig grund för att säga upp dig. Denne kan alltså inte sätta upp någon kortare tidsgräns och på det viset undkomma omplaceringsskyldigheten. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000