FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt16/06/2009

Fråga angående giltighet vid gåva och borgen

Fråga gällande åtagande som borgenär. Min bror köpte en dator juni 2000 och jag gick i borgen åt honom. I samband att min bror påbörjade sina studier vid universitetet tog hans far (min adoptivfar) över lånet (datorn övergick till att bli en gåva). I och med jag fick besked om detta trodde jag mitt åtagande som borgenär var slut. Lånet betalades till fullo till butiken. Nio år senare hamnar min adoptivfar och min bror under sommaren 2009 i en allvarlig konflikt som leder till en fullständig splittring dem emellan. I samband med splittringen är båda kränkta och arga och min adoptivfar kräver att min bror skall betala tillbaka för de gåvor han fått under åren, bla sagda dator. Eftersom jag skrivit på som borgenär så går min styvfar till kronofogden och kräver in pengarna från mig med hjälp av ett kvitto som sparats som garanti om datorn skulle gå sönder (orginalhandlingen är för längesedan destruerad). Han kräver sammanlagt 30.000 kronor inklúsive ränta. Det är min ståndpunkt att jag handlat i god tro och att jag haft rimlig anledning att tro att jag var befriad från mina åtaganden som borgenär i och med att lånet var återbetalat till butiken och orginalköpehandlingen destruerad (man kan ju tyvärr inte hindra butiken från att ha en kopia och denna kan kopieras). Inte heller har lånet nämnts med ett enda ord under nio år trots att det inte funnits några hinder för att föra upp detta om han önskat. Det är min övertygelse att dessa pengar krävs in för att han känner sig arg och kränkt och för att skapa mer missämja. Kan jag hävda att avtalet är ogiltigt (och oskäligt) och i så fall vilka grunder kan jag hänvisa till? För att förtydliga ytterligare så finns det finns inget skriftliga avtal av något slag mellan min adoptivfar och min bror, ej eller mellan mig och min adoptivfar. Enbart muntliga avtal mellan honom och min bror att datorn övergick till att bli en gåva (så som ju är brukligt mellan far och son). Vill också passa på att tacka er alla på lawline för möjligheten till denna hjälp.

Lawline svarar

Hej Den gåva som gavs till din bror kan ej krävas tillbaka då gåvoavtalet fullbordades genom att din bror rent fysiskt fick datorn i sin besittning (se https://lagen.nu/1936:83 ). Vad gäller dina åtaganden som borgensman så gällde det som jag förstod för lånet hos butiken. Det vill säga att det avtal som fanns endast rörde förhållandet mellan dig och butiken. När detta lån till fullo är betalt så upphör din ställning som borgensman. Det finns helt enkelt inget lån kvar som du har gått i borgen för. Din adoptiv far kan alltså inte kräva dig på betalning då han själv valt att ta över skulden och slutbetala datorn till butiken. Mvh
Erik OsmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000