Föräldraledighetslagen

Hej!

I föräldraledighetslagen §14 står det att jag som arbetstagare ska få önska mina arbetstider och om arbetstagare och arbetsgivare inte kan komma överens ska arbetstagarens önskemål gälla OM det inte sker påtaglig störning för arbetsgivaren. Vad betyder påtaglig störning? och hur kan det påverka mig som arbetar för en kommun i ett större område med flera arbetsplatser.

Lawline svarar

Hej,Vad som utgör "påtaglig störning" är beroende av omständigheterna i det särskilda fallet. Det är alltså omöjligt att ge ett generellt svar på vad det är i det särskilda fallet som utgör en sådan störning. En av faktorerna som man dock kan säga spelar in är arbetsplatsens storlek.Viktigt att veta är att det vid en tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om ledighetens förläggning är arbetsgivarens beslut som gäller fram till dess att frågan avgjorts i domstol. Det ankommer på arbetsgivaren att visa att det skulle ha medfört en påtaglig störning i verksamheten att förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, se AD 2005 nr 92.Vänligen,

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo