Formkrav på låneavtal

2006-07-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
hej Att låna ut en summa pengar till en vän för en bestämd tidsperiod. Skulle det räcka med ett handskrivet avtal, nämligen ett skuldbrev. Är skuldbrevet bindande inför lagen juridiskt sett? Eller skulle det vara starkare och mer bindande hos en advokat? Frågan gäller bara förstås ifall personen ifråga överskrider tidsperioden eller i värsta fall vägrar att betala tillbacks Mvh
SVAR
Hej,

Avtal kan ingås såväl muntligen som skriftligen och ingen skillnad gäller beträffande dess giltighet (förutom i vissa undantagsfall som inte gäller här). När det gäller avtal om lån är det dock en stor fördel att göra det skriftligen eftersom det är enklare att bevisa lånets existens och villkor etc.

I ditt fall är det tillräckligt att upprätta ett handskrivet skuldebrev för att låneavtalet skall vara juridiskt bindande. Det blir inte starkare eller mer bindande därför att en advokat skriver avtalet. Däremot kan det ha vissa fördelar eftersom en jurist kan undvika språkliga otydligheter som skulle kunna ge upphov till en tvist. Eftersom det endast är fråga om ett vanligt låneavtal borde detta dock inte vara nödvändigt.

Med vänlig hälsning

David Lillo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1448)
2022-01-16 Får jag behålla presentkort som jag av misstag fått dubbelt?
2022-01-16 Avsluta abbonemangstjänst
2021-12-28 Kan ett gift par vara vittnen till framtidsfullmakt?
2021-12-28 Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig utomlands?

Alla besvarade frågor (98481)