Hyresgäst vill inte betala för uppsägningstiden

Hej! Jag hade tänkt och hyra ut min bostadsrätt under ett år! Jag hittade en lämplig hyresgäst och allt verkade vara frid och fröjd! Vi skrev under kontraktet båda 2 med 3 månader ömsesidig uppsägning! Nu skulle hon flytta in idag. Nycklarna hade hon fått, men det visade sig att hon fått sparken och inte ville flytta in! I stället skall hon nu flytta in hos sina föräldrar! Så nu fick jag ett sms där hon skriver att hon lämnat nycklarna i brevlådan och ber om ursäkt för det! För mig är det här ett uppenbart kontraktsbrott, då jag ävev lider ekonomisk skada. Jag har även nekat andra potensiella hyresgäster då jag fått det klart med denne hyresgästen. Då jag nu sitter med 2 bostäder undrar jag hur ni ser på det inträffade! Även om ni anser att jag har någon chans att få pengarna ändå?

Lawline svarar

Hej!

Ni har upprättat ett skriftligt avtal undertecknat av er båda, varför 3 månaders uppsägningstid gäller. Således föreligger avtalsbrott. Du har rätt till att utkräva den uteblivna hyran för uppsägningstiden. Det skriftliga avtalet gäller som bevis på att det rättsliga förhållandet du åberopar som grund för fullgörelse av hyran, faktiskt föreligger.För att utkräva hyran så kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande/vanlig handräckning. Det kostar 300 kr i grundavgift, men du kan i ditt yrkande begära att dessa kostnader skall betalas av din motpart (hyresgästen) i det fall att ansökan leder till utslag till förmån för dig. Gå in på kronofogden.se/blanketterbroschyrer/blanketterochbroschyrer/allablanketter.4.19b9f599116a9e8ef36800027715.html för att beställa hem en blankett.I ansökan skall du skicka med det skriftliga avtalet (gärna en kopia). Om ansökan leder till ett utslag från kronofogden till förmån för dig, så är din hyresgäst tvungen att betala.Om hon inte betalar in självmant, så kan kronofogden vidta verkställighetsåtgärder (på din begäran) och således mäta ut hennes lön, ekonomiska- och andra tillgångar.Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!

Lycka till!Vänligen

Lawline Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”