FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt20/06/2009

Snatteri, strafföreläggande och verkan av erkännande

HEj lawline! När någon blir tagen för snatteri, behövs det då att man skriver under något papper när man erkänner, eller räcker det med att man erkänt muntligt när saken går vidare till polis om den gör det?

Lawline svarar

Hej, Om man ska dömas för snatteri kan det gå till på lite olika sätt. Ett ganska vanligt sätt är att man godkänner ett strafföreläggande enl. 48 kap. Rättegångsbalken (RB), se https://lagen.nu/1942:740. Om man erkänner på det sättet att man antingen skriver under strafföreläggandet (godkänner) eller betalar de böter som det innehåller får det samma följder som om man dömts för snatteriet, detta enl. 1, 2, 3, 4, 9 & 11 §§ RB, se https://lagen.nu/1942:740. I annat fall, t.ex. om man inte skriver under men erkänner muntligen kommer saken sannolikt gå till en rättegång i domstol. I så fall har erkännandet bara bevisverkan, enl. 35 kap 3 § RB se https://lagen.nu/1942:740. Det är åklagaren som beslutar om det blir aktuellt med ett strafföreläggande, enl. 48 kap 1 § RB se https://lagen.nu/1942:740. Utan att ta ställning till huruvida man bör eller inte bör godkänna ett strafföreläggande bör man tänka på att om man erkänner genom att godkänna strafföreläggandet blir processen många gånger smidigare på så sätt att man slipper en rättegång i domstol och riskerar då, i.o.m. det, inte heller att få betala några rättegångskostnader om man skulle bli dömd. Med vänlig hälsning,
Niklas KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo