FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/05/2009

Konkurrensklausul i anställningsavtal

Hej! Jag har sagt upp mig från mitt jobb för att starta en konkurrerande verksamhet och vill sluta så fort som möjligt. I mitt personliga anställningskontrakt (vi har inget kollektivavtal på min arbetsplats) står det att jag har 6 månaders uppsägningstid och jag får inte pyssla med konkurrerande verksamhet i råd eller dåd 12 månader efter jag slutat. Frågan är: Är mitt personliga anställningskontrakt giltigt eller övertrumfas det av LAS? Hur snart kan jag sluta och starta upp mitt företag? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej. LAS påverkar inte giltigheten av en konkurrensklausul i Ditt anställningsavtal. Konkurrensklausuler måste dock vara skäliga för att vara rättsenliga. Arbetsdomstolen bedömer skäligheten av konkurrensklausuler mot bakgrund av framför allt fyra aspekter: arbetsgivarens skyddsbehov, arbetstagarens kännedom om arbetsgivaren och företagets så kallade ”know-how”, bindningstiden och slutligen vilken ekonomisk kompensation arbetstagaren får. Generellt är långtgående konkurrensklausuler både med avseende på tid och omfattning skäliga om skyddsbehovet och ”know how” är särkilt omfattande, d.v.s. om arbetstagaren hade en nyckelposition på bolaget eller något liknande. Då utgår normalt också en ersättning därefter. Vad gäller tiden måste den bedömas mot bakgrund av ovanstående omständigheter, jag kan alltså inte närmare ange huruvida din konkurrensklausul om 12 månader är skälig. Om ingen kompensation utgår, och Du inte besitter särskilda kunskaper om företaget är det dock troligt att 12 månader är en för lång period, särkilt när Du dessutom har en uppsägningstid om 6 månader. Med vänlig hälsning
Martin ÅgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”