FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt27/09/2009

Uppsägning av borgensåtagande

Hej. Mitt nämn är stephanie och jag behöver hjälp och råd. Jag har skrivit på ett borgkontrakt för min gammla granne när hon skulle ha ny hyresbostad. jag känner att jag inte vill stå på detta och känner att jag har gjort världens störsa misstag och vill bryta detta. Finns det någon chans att man kan göra detta?? Snälla hjälp mig

Lawline svarar

Hej Stephanie, Ett s.k. borgensåtagande kan i vanliga fall inte sägas upp eller jämkas om inte långivaren/hyresvärden frivilligt går med på det. Det krävs då också ofta att det finns en annan person som är villig att ta över borgensåtagandet, som hyresvärden kan gå med på att ha som borgensman. Ett viktigt undantag är då hyresvärden har gjort en mycket bristfällig kreditprövning av hyresgästen eller dig som borgensmannen, dvs att man inte har kontrollerat er betalningsförmåga och ekonomiska situation. Detsamma gäller om hyresvärden inte har lämnat viktig information till dig som borgensman. Det kan då vara möjligt att få säga upp eller jämka åtagandet. Vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden (http://www.arn.se/) eller tingrätten för att få saken prövad. Det finns även vissa speciella regler för borgensåtaganden i samband med hyresavtal. Du får enligt dessa säga upp borgensåtagandet med nio månaders varsel. Innan uppsägningen kan bli gällande måste det dock ha gått minst två år från det att hyrestiden började. Hyresvärdens fordran upphör också efter två år från att hyresgästen har flyttat från bostaden, om inte värden innan dess har lämnat in en stämningsansökan eller gjort en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kontakta din kommunala konsumentvägledare (www.ko.se) eller Hyresgästföreningen (http://www.hyresgastforeningen.se/) för mer information om dessa regler. MVH
Sara HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”