FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/05/2009

Handpenningsavtal vid köp av fast egendom.

Hej! Har man 2 veckors ångerrätt vid köp av villa privat/privat? Har fått motstridande besked från olika advokater. Ingen köpekontrakt skriven, men handpenning betald. Säljar vill behålla 125t av handpenning på 250t. Har de rätt till det? På förhand TACK för svar. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! När du skriver villa utgår jag från att det är en villafastighet du köper, d v s att fastigheten (marken) kommer att ägas av dig (alternativt att det rör sig om tomträtt då samma regler gäller, 13 kap 7 § jordabalken). Med den utgångspunkten så rör det sig om ett köp av fast egendom. Ett löfte om att köpa eller sälja fast egendom är inte bindande, vilket följer av formkravet i 4 kap 1 § jordabalken (JB). Där stadgas att avtalet inte är giltigt med mindre än att både säljare och köpare skrivit under köpehandlingen. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om köpeskillingen, vilken fastighet som avses samt en överlåtelseförklaring. Du är alltså inte bunden till köpet utan kan ångra dig ända tills köpehandlingen är undertecknad. Det grundar heller inte per automatik en rätt till skadestånd för säljaren, om inte ett avtal om skadestånd träffats. Vad som dock komplicerar saken är handpenningen du betalt. När en presumtiv köpare erlägger handpenning, utan att uttryckligen avtala om förverkande av handpenningen om köpet inte fullgörs, tolkas det i rättspraxis (Högsta domstolen i NJA 1974 s. 526) som att man implicit ingår ett avtal om skadeståndsskyldighet. I det angivna rättsfallet uttalade HD att säljaren hade rätt till ersättning ur handpenningen för faktiska kostnader som föranletts av avtalet, samt eventuellt för förlust genom att säljaren avböjt att träffa avtal med annan spekulant. Troligen har alltså i ditt fall säljaren rätt till viss ersättning ur handpenningen, men resterande skall återbetalas till dig. Hur mycket säljaren har rätt till kan jag dock inte uttala mig om. Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994. Med vänliga hälsningar
Kristina LjungströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000