FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt25/06/2006

Varför finns beteckningen ™ i samband med logotyper?

Hej, Jag har sett att olika logotyper har ett ™ i sig. Vad betyder det? Hur, varför, när och vem får använda sig av det? Kostar det pengar? Jag vill bara veta lite allmänt om det. För jag tyckte att det var häftigt och ville därför använda mig av det. Men sen vet jag inte reglerna för detta och vill inte göra något olagligt. Därför ville jag kolla upp detta först. Tack på förhand!

Lawline svarar

Beteckningen ™ som du nämner brukar användas för att markera att det rör sig om ett varumärke. Varumärkesrätten är en del av det immaterialrättsliga regelverk vi har i svensk rätt och syftar till att reglera användningen och skyddet för just varumärken (se lagen http://www.lagen.nu/1960:644). Varumärken kan på många sätt ses som ett företags upparbetade image och en symbol för de värderingar företaget förknippas med. I dagens samhälle är de ofta oerhört värdefulla tillgångar vilket framhäver vikten av ensamrätt till varumärken. Varumärkesrättsligt skydd kan uppkomma antingen genom registrering eller genom inarbetning i näringsverksamhet. Beteckningen ™ används ofta efter ett varumärke för att markera att det handlar om ett oregistrerat, inarbetat sådant. Ett annat tecken som är vanligt förekommande är ® (R i ring) som används för att markera att ett varumärke är registrerat. Beteckningar av detta slag har i svensk rätt ingen som helst rättslig betydelse för att hävda varumärkesrätt. Anledningen till att de används är istället för att de har en viss psykologisk effekt, de fungerar avskräckande mot varumärkesintrång. Vidare kan de innefatta ett visst reklamvärde och på så sätt också skydda mot degeneration. Vad som avses med degeneration är att det som en gång utgjorde det som särskiljde kännetecknet har blivit så starkt inarbetat att det inte längre uppfattas som ett varumärke utan en helt vanlig varubeteckning. Som exempel kan orden dynamit, nylon och grammofon nämnas, de har alla ursprungligen varit varumärken men uppfattas nu allmänt som vardagliga ord vilket givetvis är olyckligt från märkeshavarens synpunkt. Ett sätt att motverka att ordmärken av nämnda slag blir en del av vardagsspråket är just att använda beteckningen ™ för att varumärkesskyddet genom inarbetning skall bestå. Sammanfattningsvis kan du alltså använda dig av beteckningen ™ för att förstärka ditt varumärkes särskiljningsförmåga och för att förtydliga att det handlar om just ett varumärke vilket kan underlätta eventuella framtida intrångstvister. Jag ser inte några problem med att använda det även om ditt varumärke inte har hunnit bli inarbetat eftersom beteckningen som framhållits inte har någon rättslig betydelse och huruvida varumärket är inarbetat först aktualiseras vid en intrångstvist. Att däremot använda ® (R i ring) skulle eventuellt kunna uppfattas vilseledande enligt marknadsföringslagen eftersom man då påstår att man har ett registrerat varumärke när man inte har det. Vänligen,
Carl BeyerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”