FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt14/05/2009

Personlig närvaro vid rättegång

Hej, jag skrev en fråga här men fick ingen bekräftelse på den. Avser om jag måste närvara i rätten, jag har en advokat som kan ta hand om allt?

Lawline svarar

Hejsan, Det framgår inte av din fråga om det rör sig om brottmål eller tvistemål. Om du uteblir från rättegången i ett brottmål där du är åtalad undersöker rätten om målet kan utredas tillfredsställande utan din närvaro och därmed ändå avgöras. Om rätten beslutar att din närvaro är nödvändig kan du antingen bli hämtad till rättegången där och då eller så bestäms ett nytt datum då man förväntar sig att du skall infinna dig. Du kan också föreläggas att betala vite om du då inte infinner dig. Om du uteblir från rättegången i ett tvistemål kan vissa mål avdömas genom så kallad tredskodom om motparten yrkar det. Detta gäller endast mål där förlikning är möjlig och innebär att målet inte prövas i sak utan man dömer till motpartens fördel på grund av du har uteblivit. Detta kan också bli följden om du har blivit förelagd att infinna dig personligen men ändå uteblir. I mål där förlikning inte är möjlig, till exempel i mål om barns vårdnad och boende, kan utevaro innebära att målet avskrivs om du är kärande och förelagts att infinna dig personligen. Om du är svarande kan du föreläggas att vid vite infinna eller bli hämtad till rätten. Jag förslår att du tar kontakt med din advokat så vet denne säkert vad som gäller i just ditt fall och råda dig hur du ska göra. Reglerna om brottmål hittar du i rättegångsbalkens 46 kapitel och om parts utevaro i tvistemål i rättegångsbalkens 44 kapitel, vilka finns (https://lagen.nu/1942:740) Med vänlig hälsning
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?