FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt04/07/2006

Gåva av andel i samägd fastighet

Hej! Jag har en fråga när det gäller rättigheter vid ett samägande. Om man är tre stycken som samäger en fastighet med en tredjedel var, får då en av delägarna ge bort sin tredjedel till en av delägarna som gåva utan att på något sätt meddela detta till den tredje delägaren?

Lawline svarar

Hej! Samägande av fastigheter omfattas av samäganderättslagen. När det gäller samägda fastigheter måste man skilja mellan förfogandet över själva fastigheten samt delägarnas förfogande över respektive andel i fastigheten. I det förra fallet (d.v.s. förfogandet över fastigheten) är huvudregeln att samtliga delägare skall samtycka innan diverse åtgärder vidtas - en delägare som äger en större andel kan m.a.o. inte tvinga de andra delägarna att rätta sig efter dennes vilja genom någon form av majoritetsbeslut. Huvudregeln kompletteras emellertid i vissa fall av avvikande bestämmelser, men detta saknar betydelse för själva frågan i sig som ju handlar om det andra av de ovan nämnda fallen - förfogandet över andelarna. Eftersom att varje delägare fritt förfogar över sin andel, kan delägarna inte förhindra att en annan delägare säljer eller ger bort sin andel såvida inte annat har avtalats - en delägare får m.a.o. ge bort sin andel till en annan delägare. Det krävs emellertid att överlåtelsen sker i en skriftlig handling som skall undertecknas av såväl gåvogivaren och gåvotagaren som sedan måste söka lagfart. Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000