Avhysning av störande hyresgäst

En av mina två hyresgäster i ett parhus är dagligen drogpåverkad och störande för grannarna då han bråkar med dem samt urinerar på olämliga ställen och dylikt. Räcker detta som grund för en avhysning?

Lawline svarar

Hej,Enligt 25§ Hyreslagen (HL) är hyresgästen skyldig att inte störa sin omgivning och att bevara ordning och gott skick inom fastigheten. Exempel på störningar som omfattas är högt ljud, skrål och annat oväsen. Även annat olämpligt beteende, t.ex. urinering, anses utgöra en sådan störning som omfattas av bestämmelsen. Man ser särskilt allvarligt på saken när det sker i samband med alkohol- eller drogmissbruk vid upprepade tillfällen under kvällar och nätter.
En förutsättning är att någon i deras omgivning faktiskt störs, t.ex. en granne, någon av dina anställda eller du själv. Om klagomål kommit in är detta självfallet något som stärker ditt fall. Påpekas kan även att detta inte endast gäller det parhus de bor i utan även gemensamma utrymmen samt att om endast en av dem är hyresgäster hos dig så ansvarar denne även för inneboende enligt 24§ HL.Som hyresvärd har du två alternativ för att komma tillrätta med problemet. Det första är att anse hyresrätten förverkad och säga upp avtalet i förtid genom att skicka in ansökan om stämning till Kronofogden och Tingsrätt. Ansökan gäller somomedelbar avhysning. Bedömningen baseras då på förverkande enligt 42§ HL och det krävs att hyresgästen fått tillsägelser utan att rätta sig, att det inte rör sig om händelser av ringa betydelse samt att du underrättat socialnämnden om störningarna. Om det rör sig om t.ex. kvalificerat drogmissbruk och särskilt allvarliga störningar behöver detta inte iakttas och uppsägning kan ske omedelbart.Ett andra alternativ är att säga upp hyresavtalet med beaktande av den avtalade uppsägningstiden och hänskjuta tvisten till Hyresnämnden om hyresgästen inte godtar uppsägningen. Uppsägningen grundar sig då på att en besittningsbrytande grund enligt 46§ HL föreligger p.g.a. förverkande (1p) och/eller misskötsamhet (2p).Det andra alternativet är antagligen det som går fortast. Dessutom handlägger hyresnämnden ärenden kostnadsfritt. Oavsett vilket du väljer tyder dock mycket på att du har möjlighet att avhysa hyresgästerna. Du kan läsa mer på Hyresnämndens hemsida www.hyresnamnden.se samt https://lagen.nu/1982:80.Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”