FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal24/10/2009

Försäljning

Hej

Kan ni hjälpa mig med svar på denna fråga:

Har en enfamiljsvilla som jag har haft en hyresgäst boende i under ca:20 år, jag förstår att han åtnjuter besittningsrätt men jag avser att sälja huset, vad gäller då angående besittningsrätten.

Lawline svarar

Hej,

Precis som du säger är utgångspunkten i ett så långvarigt hyresförhållande att hyresgästen har besittningsskydd. Jag förutsätter att det inte är en del av din egen privata bostad du hyr ut, i dessa fall kan nämligen hyresgästen aldrig erhålla besittningsskydd, utan att det rör sig om ett separat hus som du inte själv bor i. För att du ska kunna säga upp hyresavtalet krävs således att en besittningsbrytande grund föreligger samt att din anledning för att säga upp avtalet är skälig. Se https://lagen.nu/1970:994 (kap. 12).Beträffande lägenhet i en- eller tvåfamiljshus gäller som besittningsbrytande grund hyresvärdens intresse att använda lägenheten på annat vis. Detta förutsätter dock att upplåtelsen inte avser en affärsmässigt driven uthyrningsverksamhet samt att det är skäligt att hyresgästen får flytta. I praxis har bl.a. försäljning ansetts utgöra en skälig grund och du bör därmed ha möjlighet att säga upp avtalet. Eftersom det rör sig om ett så långvarigt hyresförhållande kan du dock behöva ge din hyresgäst skälig tid att hitta en motsvarande bostad och i vissa fall dessutom tillhandahålla en sådan.Vid uppsägning gäller att denna ska vara skriftlig och grunden för uppsägning bör anges. Dessutom ska uppsägningstider iakttas, dvs. minst tre månader men i ditt fall kan det krävas förlängning tills en alternativ bostad funnits. Problem uppstår såklart endast om din hyresgäst vägrar att flytta, du ska då senast inom en månad anmoda hyresgästen att flytta samt hänskjuta tvisten till Hyresnämnden. Om detta inte görs anses nämligen uppsägningen ogiltig. I sin prövning utgår Hyresnämnden från att hyresgästen har besittningsskydd och det är således du i egenskap av hyresvärd som ska visa att det finns skäliga grunder för att säga upp ert hyresavtal. Det kan även påpekas att Hyresnämnden erbjuder gratis rådgivning och att viss information finns på deras hemsida www.domstol.se.Med vänlig hälsing,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?