FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt09/05/2009

Delgivning av stämning

Min advokat har lämnat an assökan om stämning, men tingsrätten inte har lykats hitta svaranden än. vad händer om svaranden gömmer sig och det skulle vara svårt att hitta honom? Tak

Lawline svarar

Hej, Enligt 42:5 1 st. Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740) ska rätten utfärda stämning på svaranden att svara på käromålet. Utfärdas stämning skall denne enligt 2 st. delges svaranden tillsammans med stämningsansökan och därvid fogade handlingar. Delgivning regleras i delgivningslagen (https://lagen.nu/1970:428). Enligt 15 § Delgivningslagen sker delgivning genom kungörelse om den som sökes för delgivning saknar känd hemvist och det ej kan klarläggas var han uppehåller sig. Även den som har känt hemvist får delges via kungörelse om det kan antas att en sökte avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Detta om han inte kunnat nås enligt 12 § Delgivningslagen och det ej kan klarläggas vart han uppehåller sig. Delgivning anses då ha skett när handlingarna finns att tillgå hos viss myndighet och om meddelande och handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i antingen post- och inrikestidningen eller ortstidningen inom tio dagar från beslutet om kungörelsedelgivning. Detta enligt 17 § och 19 § Delgivningslagen. Med andra ord har det liten betydelse att svaranden gömmer sig och rätten inte hittat honom, eftersom han i dessa fall anses blivit delgiven stämningen när den publiceras enligt ovan. Vänligen,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo