FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt01/05/2009

Befogenhetsöverskridande

Hej!

Jag undrar när ett befogenhets(8:42 2st) respektive behörighetsöverskridande(8:42 1 st) görs enligt Aktiebolagslagen? Kom gärna med exempel.

(jag såg på tidigare frågor, att ni hade inget om aktiebolagsrätten, så hoppas ni ändå kan svara på min fråga.)

Mvh/ Ermina

Lawline svarar

HejDetta är ett ämne som man kan skriva många rader om, men p.g.a. tidsbrist anger jag endast huvudlinjerna. Regeln om kompetensöverskridande i ABL 8:42 innehåller som du vet två olika stycken och varje stycke innehåller 2 meningar. Det första stycket behandlar ”behörighetsöverskridanden” och det andra stycket behandlar ”befogenhetsöverskridanden”. Vi kallar dessa:8:42 § 1 st 1 p:

8:42 § 1 st 2 p

och

8:42 § 2 st 3 p

8:42 § 2 st 4 phttps://lagen.nu/2005:551#K81 p tar framförallt sikte på situationer där styrelsen och särskild firmatecknare rättshandlar inom överordnat organs kompetensområde. Regeln i 1 p rör alltså främst fall då en rättshandling av styrelsen kräver beslut av bolagsstämman. Helt enkelt att styrelsen gör saker som ligger på bolagsstämmans ansvar.2 p tar sikte på situationer då VD gör intrång i styrelsens kompetens.3 p tar sikte på befogenhetsöverskridande i allmänhet. Här måste alltså motparten undersöka det ”inre förhållandet” i bolaget. Det krävs en översiktlig kontroll. Ett exempel är jäv.4 p tar sikte på ex när styrelsen eller VD:n överträder en bestämmelse i bolagets bolagsordning.Konsekvensen av kompetensöverskridandet anges uttryckligen i lagtexten men jag kan ändå spalta upp situationen:8:42 § 1 st 1 p: Leder till ogiltighet

8:42 § 1 st 2 p: Leder till ogiltighet om bolaget visar ond tro hos motparten

8:42 § 2 st 3 p: Leder till ogiltighet om bolaget visar ond tro hos motparten

8:42 § 2 st 4 p: Leder till att rättshandlingen blir giltigKälla: Sandström Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2 uppl, Norsteds Juridik, Stockholm se särskilt s. 232 ff.Vid eventuella fel är det mitt fel och inte författarens.Mvh

Sven LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000