FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt03/05/2009

Svävarklausler

Köpekontrakt.tillträdesdag:fastigheten skall tillträdas senast 2008-04-15.köpeskilingen skall betalas på följande sätt:Handpenninng skall erläggas senast 2007-12-15 med 100.000:-(detta är gjort)Köparen betalar kontant på tillträdesdagen 250.000:-(detta är inte gjort)köparen hävdar att kontraktet är gilltligt i 2 år.kan man häva kontraktet köpet går tillbaka.

Lawline svarar

Hej, Vad jag förstår av din fråga är handpenningen betald men inte själva köpeskillingen för fastigheten. Om tillträdesdagen har infallit och köparen har tillträtt fastigheten men inte betalt resterande del av köpeskillingen betyder detta att han befinner sig i dröjsmål. Säljaren kan då häva köpet enligt JB 4:25 2 st enligt förbehåll i köpehandlingen. Löften att köpa fast egendom sanktioneras genom att handpenningsavtal upprättas. Normalt formuleras dessa som att handpenningen förverkas om köparen inte håller löftet om att genomföra köpet. Säljaren har då rätt att ta ut skadestånd ur handpenningen upp till det belopp som han åsamkas skada och överskottet skall återbetalas till köparen. När köparen i ditt fall hävdar att kontraktet är giltigt i 2 år förmodar jag att han syftar på möjligheten i JB 4:3 och 4:4 att villkora ett köp. När man villkorar ett köp skall detta tas upp i köpehandlingarna, det räcker således inte att de tas upp i ett separat dokument. Det handlar om möjligheten att göra ett köp villkorat av en framtida händelse tex att köparen beviljas ett lån, att han får anställning på orten eller dylika bestämmelser. Om inte några sk svävarklausuler finns intagna i köpehandlingarna är detta således inte någonting som är bindande. Lycka till!
Mia ÖrnfeldtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”