FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/04/2009

uppsägning av lokal

Var och i vilken paragraf kan man få stöd för att uppsägning av lokal måste ske till rätt datum för att inte vara ogiltig. Är det bara praxis eller finns det stöd i nåt lagrum eller något prejudikat. I så fall var ??

Lawline svarar

Hej! Regler kring hyra av såväl bostadslägenheter som lokaler återfinns i Jordabalkens tolfte kapitel. Huvudregeln vid hyresförhållanden är att avtalet anses som ingånget på obestämd tid(JB 12:3 1st 1p). Detta innebär alltså att om du och din hyresvärd inte bestämt att avtalet skall avslutas vid en speciell tidpunkt skall hyresförhållandet fortsätta tills någon säger upp avtalet eller något liknande inträffar. Därefter följer en uppsägningstid, hur lång den är beror på hur lång tid hyresförhållandet pågått, regler om uppsägningstider återfinns i JB 12:4. Eftersom du i din fråga insinuerar att uppsägning inte skett i ”rätt tid” torde det röra sig om ett avtal ingånget på bestämd tid. För att ett sådant avtal skall behöva sägas upp för att inte upphöra vid hyrestidens utgång krävs att hyresförhållandet varat i mer än nio månader eller att det följer av ert avtal att uppsägning skall ske, 12:3 2 st. Om ni avtalat om att uppsägning skall ske eller om hyresförhållandet varat i mer än nio månader så följer det av 12:3 2 st. p.2. att avtalet anses vara förlängt på obestämd tid om uppsägningen inte skett i rätt tid. Skulle alltså avtalet förlängas på obestämd tid enligt 12:3 2st måste en ny uppsägning göras varpå en ny niomånaders uppsägningstid kommer att följa.
Nils AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000