FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 11/04/2009

Arbetsbrist, driftsenhet & omplaceringsskyldighet

Om ett företag har enheter vid flera geografiska placeringar, kan man då kräva omplacering till en närliggande enhet som ligger i en annan kommun om den enheten som man är anställd på läggs ner? Även om det är en annan kommun är det bara 2 mil emellan.

Lawline svarar

Hej! Jag utgår från att Du har en tillsvidareanställning. Om enheten läggs ned innebär det att det är fråga om uppsägning pga. arbetsbrist. Turordningsreglerna i LAS 22§ reglerar vem som berörs. Turordningskretsen hänförs till en driftsenhet, dvs. ett geografiskt avgränsat område, normalt avses del av företag som är belägen inom samma byggnad. Undantag kan göras för det fall att facket begär att flera driftsenheter på samma ort ska utgöra en enda turordningskrets (inom kollektivavtalsområdet). Med begreppet ”samma ort” avses dock enligt praxis ”sammanhängande bebyggelsekoncentration inom samma kommun” (se AD 1993 nr 99). Den närliggande enhet som Du beskriver omfattas således inte av turordningskretsen och det är mot bakgrund av det nämnda fallet inte möjligt för facket att yrka att det ska vara en och samma driftsenhet. Vid sidan av turordningsreglerna gäller att arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet enligt LAS 7§ 2st. Förenklat kan sägas att om det finns ett ledigt arbete hos arbetsgivaren är denna skyldig att erbjuda detta. Hela arbetsgivarens företag omfattas, dock är denna inte skyldig att inrätta nya anställningar och som krav gäller att arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för anställningen. Av praxis (AD 1996 nr 149) framgår dock att vid större driftsinskränkningar som berör många anställda är en mer översiktlig bedömning accepterad. LAS hittar Du https://lagen.nu/1982:80. Med vänlig hälsning
Gustav NittbyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”