FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt02/05/2009

Misstänkt för brott

Om jag blir polisanmäld av någon, får jag information om det då? Och i så fall när?

Lawline svarar

Hej! Ja, du kommer att få information om det om polisen finner att det finns någon substans i anklagelsen. Blir man anklagad så skall man alltid ha rätt att försvara sig, därför måste man få veta om när en anklagelse är riktad mot en. Den i lagen tidigaste tidpunkten när du måste få reda på misstanken gentemot dig stadgas i 23 kap. 18 § Rättegångsbalken. Där sägs att när misstanken har blivit så stark att någon av skäligen misstänkt, skall denne underrättas därom när han blir hörd av polisen. Läs Rättegångsbalken https://lagen.nu/1942:740. Vänligen
Therese JanssonRådgivare