FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt13/04/2009

Uppsägning av bostadshyresavtal

Jag försöker säga upp mitt hyresavtal men kommer ej i kontakt med min hyresvärd. Jag har lämnat meddelande via telesvar, skickat brev samt e-mail. Min fråga är om något av detta är juridiskt bindande? Vad gör jag om han inte svarar?

Lawline svarar

Hej, Jag förutsätter att det är en bostadshyresrätt du vill säga upp. En uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandet har pågått längre än tre månader i följd. Ditt brev samt e-mail är alltså juridiskt bindande. Om din hyresvärd fortfarande inte har bekräftat din uppsägning bör du dock, för att senare kunna bevisa vilket datum du faktiskt skickat uppsägningen, skicka ett rekommenderat brev med uppsägningen till din hyresvärd. Det rekommenderade brevet ska sändas till hyresvärdens vanliga adress, dvs hemadressen, eller till någon annan person som är behörig att ta emot hyra för hyresvärdens räkning, exempelvis en kontorsanställd på bostadsbolaget. Din uppsägning anses då ha skett då brevet avlämnas för postbefordran. Datumet på postkvittot blir alltså bevis för när uppsägning skett. Regler om uppsägning finns i Jordabalken 12 kap 8 §, se https://lagen.nu/1970:994 Med vänlig hälsning
Sofia GärtnerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?