FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt30/03/2009

Informationsskyldighet vid distansavtal

§10 \\\"När ett distansavtal har ingåtts skall näringsidkaren snarast därefter ge konsumenten en bekräftelse med den information som avses i 9 § första stycket 1-5. .. \\\"Informationen skall ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.\\\" Vad gäller om man brytit mot den där paragrafen?

Lawline svarar

Hej! Jag antar att det är 2 kap. 7 § i distans- och hemförsäljningslagen som är den aktuella bestämmelsen i din fråga (det verkar som om du refererar till 10 § i den numera upphävda lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal). I 8 § i samma kapitel anges att om information inte lämnas ska marknadsföringslagen tillämpas. Detta innebär bland annat att du som näringsidkare kan åläggas vid vite att lämna sådan information, se 24 § marknadsföringslagen. Om du uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett sådant åläggande ska du ersätta skada som en konsument eller annan näringsidkare drabbas av, se 37 § marknadsföringslagen. Dock medför utelämnad information inte ogiltighet av avtalet. Vidare påverkar den utelämnade informationen ångerfristen och ångerrätten. Enligt 2 kap. 10 § i distans- och hemförsäljningslagen börjar ångerfristen löpa tidigast när informationen lämnats och enligt 2 kap. 11 § förlorar konsumenten ångerrätten först efter 3 månader om ingen information lämnas. Distans- och hemförsäljningslagen hittar du https://lagen.nu/2005:59. Marknadsföringslagen hittar du https://lagen.nu/2008:486. Med vänlig hälsning
Erik SvenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”