FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt23/03/2009

Uppsägningstid vid bostadslägenhet

Hyresavtal i andrahand på bestämd tid har sagts upp i förtid. Villkor om ömsesidig uppsägning på 3 månader finns i avtalet. Ä denna klausul ok? Vilken ersättning kan krävas om så ej är fallet?

Lawline svarar

Hej! Din fråga regleras av hyreskagen, vilken du finner i Jordabalkens (JB) 12:e kapitel, se https://lagen.nu/1970:994. Din fråga regleras av 12 kap. 5§, vilken säger att ifall hyresavtalet avser en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp avtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Sammanfattningsvis kan konstateras att Er klausul i avtalet är förenlig med hyreslagen. Med vänliga hälsningar
Jonatan KirkhoffRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000