FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt02/09/2009

Får man som lärare förvara sina elevers mobiltelefoner?

Vem är ersättningsskyldig? En klasslärare tar hand om elevers mobiltelefoner vid skoldagens början som sedan lämnas tillbaka vid skoldagens slut - varje dag. Nu är två mobiler borta. Någon har varit i klasslärarens skåp och tagit 2 av mobilerna. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! För det första finns det inget lagstöd för len ärare att ta mobiltelefoner från sina elever utan deras samtycke. Dock är det så att 10 % av alla skolor i Sverige ändå ägnar sig åt detta. Därför har chefsjuristen för högskoleverket uttalat sig till elevernas försvar och sagt att det inom svensk rätt inte finns något stöd för en lärare att ta sina elevers mobiltelefoner. Om det är så att eleverna har samtyckt till att lärarna förvarar deras mobiltelefoner på dagtid gäller 12 kap. i HB 2§, se https://lagen.nu/1736:0123_2, om deposition. Lärarna/skolan är skyldiga att ersätta telefonerna om de har varit vållande till händelsen, men inte om det sker utan deras försummelse. För att se om lärarna har varit vållande får man titta på var mobiltelefonerna förvarades, om de var under uppsikt, om ett tillräckligt bra lås användes etc. Lycka till! Mvh
Frida HenkowRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”