FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 21/03/2009

Timanställds rätt vid uppsägning

Hej! Jag har blivit av med arbetet och fick gå samma dag som jag fick beskedet. Jag hade ett anställningsavtal som angav att det var frågan om en timanställning. Anställningen gällde tills vidare, enligt avtalet. Det stod även att en ömsesidig uppsägningstid om två månader gällde. Jag fick heller inget skriftligt besked om uppsägning som överlämnades till mig personligen eller via rekommenderad post. Arbetsgivaren har inte tecknat något kollektivavtal. Jag vände mig till Kommunalarbetareförbundet för att få hjälp med att få min uppsägningstid samt att få arbetsgivaren att ta ansvar för det avtals- och lagbrott som han, enligt mig, hade gjort sig skyldig till. Så här svarat en ombudsmanmig på min begäran: \"Vid visstidsanställning, eller i dagligt tal timanställning finns ingen uppsägningstid. Inget skriftligt underlag för att styrka att anställningen är en fast anställning eller en tidsbegränsad anställning har lämnats till mig av er. AG har inte heller enligt lagen skydighet att varsla om uppsägning eller att ge skriftligt besked om att anställningen upphör. Om arbetstagaren varit anställd i 12 mån under de 3 senaste åren, hos samma arbetsgivare, skall arbetsgivaren varsla om att anställningen upphör 1 månad innan samt informera om förträdesrätt till återanställning, gäller 9 mån.\" Vad gäller egentligen i detta fallet? Är ombudsmannens svar korrekt?

Lawline svarar

Ombudsmannen som besvarat din fråga verkar ha utgått ifrån att ditt anställningsavtal var tidsbegränsat. Ett timanställningsavtal kan dock mycket väl vara en tillsvidareanställning inom vars ram du arbetar per timme. Om det framgår tydligt av ditt anställningsavtal att du hade en tillsvidareanställning så bör du kunna tillgodogöra dig av de mer förmånliga uppsägningsreglerna som gäller för ett sådant anställningsavtal, se §4 Lagen om anställningsskydd (LAS) vilket du kan läsa https://lagen.nu/1982:80. LAS är s.k. semidispositiv vilket betyder att den i vissa anseenden kan avtals bort genom ett kollektivavtal. Då något sådant inte finns här blir LAS gällande för er. Då inget annat sägs i din fråga utgår jag ifrån att uppsägningen har gjorts p.g.a. arbetsbrist och att den inte är kopplad till några personliga skäl. När man som anställd haft en tillsvidareanställning har man enligt §8 LAS rätt till en skriftlig uppsägning. Enligt §11 LAS är den uppsägningstid du har rätt till beroende utav anställningens längd. Den kan dock inte vara kortare än 1mån. De svar som jag nu gett dig förutsätter alltså att det rör sig om en tillsvidareanställning. Skulle så inte vara fallet är beskedet från ombudsmannen korrekt. Lycka till. Vänligen,
Emelie KlefbeckRådgivare