FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/04/2009

Utomståendes närvaro på bostadsrättsföreningens årsmöte

Kan medlem som äger lägenheten ha med sin mamma på årsmötet. Han är 40 år. Mamman bor inte i föreningen, men har ändå på en massa åsikter vad vi bör eller inte bör göra.

Lawline svarar

Hej, Jag förstår att det måste kännas frustrerande att någon har åsikter och synpunkter trots att de inte är bosatta i er fastighet. Hennes närvaro innebär ju dock inte att hon har en rösträtt på årsmötet, utan den tillhör fortfarande sonen. Vad står i era stadgar till föreningen? Vad säger de om ombud och biträden? Om mamman skall ses som ett ombud för sonen krävs ofta en fullmakt för att hon skall kunna rösta i frågor på årsmötet. Som biträde krävs ingen fullmakt, men då kan hon heller inte rösta istället för sin son. Er problematik kanske inte ligger i röstningen utan enbart i det faktum att hon tycker om att uttrycka sina åsikter. Om era stadgar inte förbjuder att hon är närvarande är det svårt att neka henne tillträde till mötena. Jag föreslår att ni pratar med sonen eller mamman och påminner denne om att det är sonen och inte mamman som bor i fastigheten. Sonen kanske hellre har nöjda grannar än sin mamma närvarande på årsmötena. Om det inte fungerar så får ni kanske ta hennes engagemang med en nypa salt, hon kanske är nöjd om hon bara får uttrycka sin åsikt. Ni kan ju välja vad ni vill ta till er och vad ni inte tycker är relevant. Lycka till!
Emma NordinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?