FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt04/06/2006

Rätt att köpa ut annan ur samägandeförhållande

Efter skilsmässa äger min "särbo" sin sommarstuga tillsammans med sin före detta hustru - enligt lagen om samäganderätt. Vad gäller om den ena av parterna vill köpa ut den andra parten och bli ensam ägare till stugan? Kan hon/han neka till detta?

Lawline svarar

Lag om samäganderätt är tillämplig (SamL). (Lagtexten finner du här http://lagen.nu/1904:48_s.1 .) Lagen är dispositiv och kan alltså sättas ur spel helt eller delvis genom avtal som upprättas mellan ägarna till det samfällda godset. Enligt lagen finns ingen rätt att köpa ut övriga ägare. Om alltså ingen sådan är avtalad saknas en sådan möjlighet. För förfoganden över godset krävs i princip samtliga ägares samtycke. (2 §) 6 § SamL stipulerar en rätt för varje delägare att, om den så önskar, ansöka om att godset för gemensam räkning försäljs på offentlig auktion. I brist på avtal som säger annat får i övrigt endera part förfoga över sin del som vilken förmögenhetstillgång som helst, utan att annan delägare har något att säga till om.
Joel LaackRådgivare
Hittade du inte det du sökte?