FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt12/04/2009

Fråga om upplåtares skadeståndsansvar

Jag har ett torn på min mark som mina vänner vill klättra upp i.Jag är orolig ifall något händer att jag hålls ansvarig för olyckan, och eventuella skadeståndsanspråk etc. Jag är privatperson och vill ha råd om jag på något vis kan friskriva mig från ansvar?har författat ett dokument gällande ansvarsfriskrivning, med kort info, samt rader för signatur och namnförtydligande, och bevittnande. Finns det någon lag, paragraf att hänvisa till i detta dokument?Tacksam för svar

Lawline svarar

Vid eventuella skador blir skadeståndslagen tillämplig och i 2 kap. 1 § anges: ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan.” https://lagen.nu/1972:207 Vid eventuella skadeståndsanspråk mot dig som upplåtare kommer alltså domstolen att pröva om du varit vårdslös. Det finns ett antal fall där upplåtarens ansvar för olyckor har prövats och ofta har det handlat om olyckor i skidbackar och vid badbryggor. I dessa fall har domstolen bl.a. beaktat om det funnits en risk för allvarlig skada och i så fall har detta varit till upplåtarens nackdel. Även upplåtarens och besökarens riskinsikt har spelat in liksom upplåtarens möjlighet att förebygga skadan. Vidare gäller att besökarens samtycke till skadan och risken, också beaktas och kan leda till ansvarsfrihet för dig. Här kan dock besökaren hävda att han bara delvis samtyckt vilket kan leda till problem för dig som upplåtare om besökaren nu utsatts för en stor opåräknelig risk. Men ett tips är att verkligen varna för alla typer av skador till följd av användning av tornet och även förklara att du som upplåtare inte tar något som helst ansvar för någonting(både i form av varningsskyltar och kontrakt). Det är dock osäkert (som kanske framgick ovan) om du kan friskriva dig från alla typer av olyckor. Vid eventuella skador gör domstolen alltid en helhetsbedömning. För att utforma ett vattentätt kontrakt får jag möjligen råda dig att anlita en jurist, för att vara på den säkra sidan. Mvh
Sven LindblomRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”