FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/10/2009

Dra sig ur en fastighetsaffär.

Hej! Vad händer om jag som säljare drar mig ur en fastighetsaffär? Köpeavtal är undertecknat och 10% handpenning insatt på mitt konto. Försäljningen handlar om en avstyckning och det är köparen som tagit initiativet och varit drivande. Det hela har gått alldeles för snabbt för mig. Jag vill inte längre genomföra affären. Kan jag dra mig ur och vad skulle det i så fall innebära rent ekonomiskt?

Lawline svarar

Ett handpenningavtal är ett föravtal till fastighetsköpet , dvs ett avtal om att senare ingå ett avtal om köp. Eftersom handpenningavtalet är ett ensidigt åtagande av köparen att betala skadestånd, om han skulle dra sig ur och skada för säljaren sker, får köparen i denna situation inte skadestånd av säljaren. Detta gäller om inte ett särkilt skadeståndsåtagande från säljarens sida finns med i handpenningavtalet. Du kan alltså dra dig ur fastighetsaffären så länge inget fullbordat köp skett och då betala tillbaka hela handpenningen. OBS handpenningavtal kan inte tillämpas på det som i ett bindande köpeavtal har kallats handpenning. Förutsättningarna för att du som säljare skall få dra dig ur fastighetsaffären är att formkraven i 4:1 Jordabalken inte är uppfyllt se här https://lagen.nu/1970:994. Om kraven är uppfyllda måste ni ha avtalat om återgångsvilkor i avtalet enligt 4:3 för att du ska kunna häva köpet. Med vänlig hälsning
Thor-Amadeus MorillasRådgivare