FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt07/04/2009

Vem får bevittna namnteckning?

Jag undrar vad det generellt finns för regler kring att bevittna en namnteckning? Jag har hört att det inte får vara nära släktingar - alltså att man ska undvika nära släkt med samma efternamn. Eller är detta bara i särskilda fall?

Lawline svarar

Hej, Vilka som får bevittna namnteckning regleras i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar, vilken du finner https://lagen.nu/1946:805. Som vittne får vem som helst vara, förutom den mot till vilken rättshandlingen skall företas, den som är under femton år och inte heller någon som lider av en psykisk störning som gör att den saknar insikt om betydelsen av bekräftelsen. Detta gäller med ett undantag, och det är bevittning av testamente. Enligt 10 kap. 4 § Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637, så får inte heller testatorns make, syskon eller den som står i rätt upp eller nedstigande släktskap bevittna ett testamente. Det är således enbart vid upprättande av testamente som nära släktingar inte får bevittna en namnteckning. Med vänliga hälsningar
Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000