FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 25/03/2009

Uppsägningstid vid provanställning

Hej, Fräga 1: Vad gäller vid en provanställning då det står i avtalet att en månads uppsägningstid gäller för båda parter under provanställningen? Enligt LAS kan ju arbetstagaren gå på dagen. Kan man avtala bort denna paragraf? Fråga 2: Är provanställningens sista dag den sista dagen för arbetsgivaren att meddela att provanställningen inte övergår till fast anställning, eller är det uppsägningstidens 14 dagar tidigare (eller en månad i mitt fall)? Tackar på förhand för ert svar.

Lawline svarar

Hej! Enligt 6 § 2 - 3 st. LAS (se https://lagen.nu/1982:80) kan både arbetsgivaren och arbetstagaren avbryta en provanställning när de vill, och det utan att iaktta någon särskild uppsägningstid. Enligt 2 § 2 st. LAS är avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen ogiltiga i den delen. Det innebär att ett avtalsvillkor om en månads uppsägningstid för arbetstagare som vill avsluta en provanställning är ogiltigt; arbetstagaren kan alltså fortfarande gå på dagen. Observera dock att om en uppsägningstid vid provanställning är reglerad i ett kollektivavtal är arbetstagaren bunden av detta (2 § 3 och 6 st.). Enligt 31 § LAS måste en arbetsgivare som vill avbryta en provanställning underrätta arbetstagaren (och i förekommande fall varsla facket) minst 14 dagar i förväg. Finns det ett avtal där det står en längre uppsägningstid – t.ex. en månad –gäller detta avtal före LAS (2 § LAS förbjuder ju bara avtalsvillkor som är till nackdel för arbetstagaren; sådana villkor som ger arbetstagaren större rättigheter är giltiga). I ditt fall måste arbetsgivaren alltså meddela att provanställningen kommer att upphöra minst en månad i förväg. Om arbetsgivaren inte underrättar den provanställde i tid innebär dock detta inte att anställningen övergår i tillsvidareanställning; provanställningen kan ändå avbrytas fram till dess sista dag. Iakttar arbetsgivaren inte uppsägningstiden blir han eller hon dock skadeståndsskyldig gentemot den anställda. MVH
Dennis AndreevRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000