FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt19/04/2009

Sena hyresbetalningar besittningsskyddsbrytande grund?

Hej, En hyresgäst i våra lägenheter betalar aldrig sina hyror i tid. Men om jag då meddelar att hon blir uppsagd, så har hon ju tre veckor på sig, och detta har hon satt i system. Betala hyran för sent, få uppsägningsmeddelande och väntar i 2 veckor och betalar.... Hur många gånger kan hon hålla på såhär??? Har jag verkligen ingen rätt att bli av med henne, då hon som jag sagt, satt detta i system? Väldigt tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, Om en hyresgäst underlåter att betala hyran i tid kan det utgöra en grund för förverkande av hyresrätten, 12 kap 42 § 1 p JB (hyreslagen). Precis som Du beskriver har dock hyresgästen möjlighet att återvinna hyresrätten genom att betala hyran inom tre veckor efter att hon mottagit uppsägningsmeddelandet. En hyresgäst har som bekant, med vissa undantag, ett besittningsskydd som gör att hon har rätt till förlängning av hyresavtalet trots att hyresvärden önskar att säga upp detsamma. Besittningsskyddet kan dock komma att brytas under vissa förutsättningar som framgår av 12 kap 46 § JB. Punkten 2 i nämnda paragraf lyder: Hyresgästen har ej rätt till förlängning av hyresavtalet om ”hyresgästen i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen icke bör förlängas”. Att en hyresgäst upprepade gånger återvunnit sin hyresrätt och satt i system att betala hyran för sent har i praxis från hyresnämnd och domstol bedömts vara ett sådant åsidosättande. I ett rättsfall från gamla bostadsdomstolen (RBD 5:75) fick hyresvärden rätt att säga upp en hyresgäst som sex månader i rad återvunnit sin hyresrätt. Var gränsen går kan jag inte säga med säkerhet, men har Er hyresgäst varit sen med hyran mer än sex månader torde det kunna vara en besittningsskyddsbrytande grund. Det skall dock observeras att hyresnämnden (som första instans i hyrestvister) gör en intresseavvägning mellan Ert intresse att säga upp avtalet å den ena sidan och hyresgästens intresse av att bo kvar å den andra. Intresseavvägningen kräver ett objektivt skäl för uppsägning (exempelvis ett större antal försenade hyresbetalningar) från Er sida och ett skyddsvärt intresse (behov av bostaden) från hyresgästens sida. För att få Er rätt prövad skall Ni inom en månad efter uppsägning hänskjuta tvisten till hyresnämnden (12 kap 29 § JB). Jordabalken hittar Ni https://lagen.nu/1970:994. Jag hoppas att Ni är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning
Kristina LjungströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000