FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/03/2009

Uppsägning av lokalhyresavtal på bestämd tid

Hejsan Jag hyr ut lokal för restaurang och kontraktet var på 3 år och nu har 3 år gått, nu löper avtal ett år i taget, undrar om jag kan säga upp hyresgäst utan skäl och närsomhelst?visst ska man se till att han får upsägningtid. Tack i förhand för Er svar

Lawline svarar

Vid uthyrning av en lokal så kan vid bestämd uppsägningstid hyresrätten endast sägas upp vid avtalstidens slut med beaktande av uppsägningstiden, enligt 12 kapitlet 4 § 2 st. jordabalken, se https://lagen.nu/1970:994. Uppsägningstiden ska i detta fall vara nio månader, 12 kapitlet 1 § 5 st. och 4 § 2 st. 5p. Endast om hyresgästen misskött sig finns en möjlighet att säga upp avtalet utan att beakta avtalstiden. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000