FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt13/05/2009

Misskrediterande rykten om konkurrent

Vad kan man göra om en konkurrent kopierar mitt sätt att göra reklam? Dessutom så har jag hört att säljarna sprider rykten om att mina varor är av dålig kvalitet, jag har förlorat kunder pga ryktena. Finns det någon lag som hjälper mig?

Lawline svarar

Hej, Marknadsföringslagen (MFL) finns för att motverka otillbörlig marknadsföring enligt 1 § MFL, se https://lagen.nu/2008:486. Även ryktesspridning definieras som marknadsföring och kan angripas med stöd av lagen enligt 3 § MFL, se https://lagen.nu/2008:486. I detta fall låter det som att din konkurrent ägnar sig åt att misskreditera dina produkter. Detta är inte tillåtet enligt 18 § 5 p. MFL, se https://lagen.nu/2008:486. Näringsidkare som berörs av marknadsföringen, alltså du i detta fall, kan väcka talan mot din konkurrent enligt 47 § MFL, se https://lagen.nu/2008:486. Du kan då yrka att din konkurrent ska förbjudas att använda sig av denna typ av marknadsföring. Detta förbud kan även förenas med vite enligt 23 och 26 § MFL, se https://lagen.nu/2008:486. Om du lidit skada av din konkurrents marknadsföring kan du även yrka skadestånd enligt 37 § MFL, se https://lagen.nu/2008:486. En komplikation i sammanhanget är att det är du som måste bevisa att din konkurrent spridit dessa rykten. Om du yrkar skadestånd måste du även bevisa att din minskade försäljning, alltså din skada, beror på din konkurrents rykten/markandsföring. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000