FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt27/02/2009

Insyn i styrelsens protokoll

Jag bor i en bostadsrättsförening. Vår styrelse har beslutat att styrelseprotokollen inte får läsas av medlemmarna.Kan det vara rätt. Vi får ej heller ngn info om vad som beslutas på mötena.

Lawline svarar

Vad gäller styrelseprotokoll finns ingen skyldighet att lämna ut dessa till enskilda medlemmar med mindre än att stämman beslutar att så skall ske. Skyldighet att lämna ut protokollen kan dock följa av stadgarna. Mitt råd är därför att du tar del av dessa för att se vad som stadgas där. Vidare har revisorn rätt till viss insyn. Normalt hålls en föreningsstämma en gång om året där du som föreningsmedlem har rätt att medverka och bland annat välja styrelse. Om ni inte är nöjda med den styrelse som för närvarande sitter kan det finnas anledning att fundera över nyval.
Mia ÖrnfeldtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000