FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt27/02/2009

Insyn i styrelsens protokoll

Jag bor i en bostadsrättsförening. Vår styrelse har beslutat att styrelseprotokollen inte får läsas av medlemmarna.Kan det vara rätt. Vi får ej heller ngn info om vad som beslutas på mötena.

Lawline svarar

Vad gäller styrelseprotokoll finns ingen skyldighet att lämna ut dessa till enskilda medlemmar med mindre än att stämman beslutar att så skall ske. Skyldighet att lämna ut protokollen kan dock följa av stadgarna. Mitt råd är därför att du tar del av dessa för att se vad som stadgas där. Vidare har revisorn rätt till viss insyn. Normalt hålls en föreningsstämma en gång om året där du som föreningsmedlem har rätt att medverka och bland annat välja styrelse. Om ni inte är nöjda med den styrelse som för närvarande sitter kan det finnas anledning att fundera över nyval.
Mia ÖrnfeldtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”