FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt24/05/2009

Hur stor blir räntan på skadeståndet?

vad skall jag få i ränta om målet på skadeståndet är 10000 kr och det skall betalas ränta från 2007-07-08. enligt ränte lagen

Lawline svarar

Din fråga är något otydlig men jag tolkar det som att du har fått ett skadestånd fastställt till 10 000 kr och det skall betalas dröjsmålsränta från och 2007-07-08? Enligt räntelagen beräknas dröjsmålsräntan för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan baseras på den reporänta som Riksbanken fastställde närmast före det kalenderhalvår under vilket räntan skall gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet. Dröjsmålsränta utgår dock inte som ränta på ränta, vilket innebär att förfallen dröjsmålsränta inte läggs till kapitalet. Detta är ungefär vad ränteersättningen borde bli i halvåret, räknat från 070701 till 090630. 070701 var referensräntan 3,50 + 8,00 = 11,5 % x 10 000/2 = 575 080101 var referensräntan 4,00 + 8,00 = 12 % x 10 000/2 = 600 080701 var referensräntan 4,50 + 8,00 = 12,5 % x 10 000/2 = 625 090101 var referensräntan 2,00 + 8,00 = 10 % x 10 000/ 2 = 500 Sammantaget borde räntan uppgå till ca 2300 kr. Riksbankens referensränta hittar du på (http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409). Med vänlig hälsning
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”