Hur får vi till stånd ett skiljeförfarande?

2009-02-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vi är två av fyra delägare i en ekonomiskförening, där det uppstått en tvist mot de andra två i föreningen som ej går att lösa oss fyra emellan. Vart vänder vi oss för att få tvisten löst genom ett skiljeförfarande? Mvh Fredric
SVAR
Hej!

Reglerna om skiljeförfaranden hittar ni i Lag (1999:116) om skiljeförfarande (och den hittar ni här).

För att er tvist ska kunna avgöras av en skiljenämnd krävs det till att börja med att ni upprättar ett avtal om detta. Sedan finns det olika sätt att få ihop själva skiljenämnden. Det vanliga sättet är att vardera parten utser varsin skiljeman och dessa båda skiljemän utser sedan en tredje skiljeman. Därefter avgör dessa er tvist och huvudregeln brukar vara att det inte är möjligt att överklaga skiljenämndens avgörande. Detta kan ni dock koma överens om i ert avtal.

"Var och en som råder över sig själv och sin egendom kan vara skiljeman" sägs i 7 §, och det betyder helt enkelt att alla myndiga personer som inte är ställda under förvaltare kan agera skiljeman. Det vanliga torde vara att man anlitar jurister, men det kan också tänkas att tvisten rör väldigt tekniskt komplicerade frågor och då kan det ibland vara värt att anlita experter på det specifika området.

Detta är alltså ett sätt att få till stånd ett skiljeförfarande och vad detta kommer att kosta er är omöjligt att säga. Det är någonting ni kommer överens om med era utsedda skiljemän.

En annan väg att gå är att anlita Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Institutet är specialiserade på skiljedomar och det kan vara en smidig lösning. Det finns då möjlighet att välja mellan 'vanligt skiljedomsförfarande' eller 'förenklat skiljedomsförfarande'. Det vanliga avgörs normalt sett av tre skiljemän medan det förenklade alltid avgörs av endast en skiljeman. Det är svårt att säga vad detta kommer kosta er eftersom det bl.a. beror på värdet av tvisten. Man bör dock vara beredd på att ett skiljeförfarande kan bli en kostsam procedur. Det är dock möjligt att på Institutets hemsida beräkna den ungefärliga kostnaden av just ert skiljeförfarande. Jag rekommenderar er därför att besöka Institutets hemsida, och ni kan hitta den http://www.sccinstitute.se/se/Startsida/.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Daniel Prawitz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2021-06-14 Allmänna reklamationsnämnden ger rekommendationer
2021-06-10 Var kan jag skilja mig och vilken landslag gäller?
2021-06-08 När har man rätt till en offentlig försvarare?
2021-06-06 Vad är tredskodom? Finns tredskodomen i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (93181)