FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt29/04/2009

Rätt till tvångsinlösen av aktier för minoritetsägare?

Jag äger 33 % i ett mindre företag med omsättning på cirka 15 miljoner kr. Ant. anställda är cirka 10. Då jag är totalt överkörd av huvudägaren som har 51 % undrar jag om jag kan få tillstånd en tvångsinlösen av min aktiepost? Hur skall jag gå tillväga? Mvh Gunnar Blomqvist

Lawline svarar

Hej, För att en minoritetsaktieägare ska ha rätt till tvångsinlösen av sina aktier enligt aktiebolagslagen krävs att majoritetsägaren innehar minst 90 % av aktierna, 22 kap. 1 § ABL, se https://lagen.nu/2005:551#K22. Det föreligger alltså ingen rätt till inlösen i din situation. Med vänlig hälsning
Sofia Waadeland GrönesjöRådgivare