FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt25/02/2009

Förenklat skiljeförfarande

Det lär finnas en typ av skiljeförfarande som benämns Enkelt Skiljeförfarande. Vad innebär detta och var kan jag hitta den aktuella lagtexten?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Förenklat skiljeförfarande är ett förfarande som passar sig väl vid tvister som rör belopp upp till några hundra tusen kronor. Handläggningstiden är begränsad, och parterna har bara rätt att avge en skrift vardera inom 10 dagar från att käromål och svaromål lämnats. Muntlig förhandling sker bara om någon av parterna begär det, och skiljedom skall meddelas inom 3 månader. En annan skillnad mot det vanliga förfarandet är att skiljenämnden i det enkla förfarandet består utav endast en skiljeman som utses av Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Reglerna om förenklat skiljeförfarande finns inte lagfästa, utan ledning i frågor rörande detta hämtas från regler som utformats av ovan nämnda institut. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo