FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/02/2009

Uppsägning av lokalhyresgäst

Vi vill säga upp en hyresgäst som hyr vårt stall med 6 boxar. Hon har varit tre veckor försenad med hyran under två månader och har installerat el olovandes i ett stallutrymme. Hon har hyrt i ett år. Hon hyr även betesmark i anslutning till stallet.Hur formulerar vi uppsägningen så att det blir giltigt.Vi har inget skrivet som reglerar uthyrningen. En fråga till. Kan man höja hyran när som helst under uthyrningstiden?

Lawline svarar

En uppsägning ska vara skriftlig, hur den ska upprättas och vad den ska innehålla finns stadgat i 12 kapitlet 8 § och 58 § jordabalken, se https://lagen.nu/1970:994. Den normala uppsägningstiden är 9 månader för hyra av lokaler, 12 kapitlet 4 § 2 st. 5p. Detta gäller för ett avtal på obestämd tid. En höjning av hyran får inte ske hur som helst utan ska ske vid en uppsägning av hyresavtalet inkluderandes nya och ändrade villkor som ex. en hyreshöjning. Vänligen,
Josefin OhlsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?