FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt09/06/2009

Ersättningsanspråk på grund av förskingring

Hej Jag driver ett Aktiebolag sedan några år tillsammans med en kompanjon. Det har nu kommit till min kännedom att min kompanjon har under flera år stulit varor för att sälja vid sidan. Uppskattninsvis runt 100 000 sek. Vi har ett kompanjonsavtal som utdömmer ett skadestånd om man bryter mot avtalet. Nu funderar jag på nästa drag. Ska jag göra Polisanmälan och dra honom inför Tingsrätt. Som troligen kommer att kosta en hel del pengar och tid. Eller ska jag utnyttja kompanjonsavtalet och begära att han betalar enligt den. Hur bör jag bete mig och räcker t.ex. skriftliga intyg från kunder som bevisning? Vilken straffskala skulle det kunna bli tal om i en ev. Tingsrätt?

Lawline svarar

Efter vad du har berättat verkar det som om din kompanjon kan ha gjort sig skyldig till förskingring (10:1 brottsbalken) genom att från ert gemensamma bolag ta saker och sälja dem vid sidan av, se https://lagen.nu/1962:700#K10. Förskingring är ett brott vilket kan ge mellan 14 dagar och 2 år i fängelse, det är straffskalan för brottet. Kostnader för ett juridiskt ombud kanske till viss del kan täckas av rättsskyddet i din hemförsäkring. Försäkringen täcker oftast bara tvister som rör privatlivet, men du kan i alla fall höra efter med ditt försäkringsbolag och se om skyddet kan omfatta den aktuella situationen om du vill ange brottet. Vad det gäller ersättning för den skada du har åsamkats ligger det närmast till hands om du anmäler brottet att själva brottet är grunden för ditt ersättningsanspråk enligt 2:2 skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207#K2. Om du inte anger brottet kan du föra en ren skadeståndstalan mot din kompanjon på den grunden att hans agerande har utgjort ett avtalsbrott. Om du väljer det senare alternativet är möjligheterna till ett kortare förfarande större då det bara kommer gälla själva ersättningsanspråket och man kommer inte utreda frågan om brott har begåtts. I skadeståndsmål som detta finns det stora möjligheter att själva lösa tvisten genom förlikning och om ni inte når en lösning kan ni få hjälp av en särskild medlare enligt 42:17 rättegångsbalken, se https://lagen.nu/1942:740#K42. Om du vill åberopa kunders intygande som bevisning räcker det inte med ett skriftligt intygande, de måste kallas till förhör och avge vittnesmålet muntligen enligt 36:16 rättegångsbalken. Hoppas att detta har besvarat dina frågor. Med vänlig hälsning
Natalie LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”