FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 14/10/2009

Tidsbegränsad provanställning

Hej 080421 fick jag en provanställning på 6 månader. 081001 (3 veckor innan provanställningen skulle upphöra) fick jag beskedet att provanställningen skulle förlängas i ytterligare 6 månader. §6 i LAS är som jag förstår det dispositiv. I det kollektivavtal som reglerade min anställning står det följande: \"Den provanställde skall senast en månad före provanställningens slut erhålla underrättelse om att anställningen skall upphöra eller övergå i en tillsvidareanställning\" Jag fick meddelandet 3 veckor innan och inte en månad. har min arbetsgivare gjort fel och hur kan jag gå vidare med detta? Mvh

Lawline svarar

Hej! Det 6 § LAS är en semi dispositiv paragraf enligt 2 § st 3 LAS vilket innebär att bestämmelsen får frångås i viss mån genom kollektivavtal. I 6 § sägs att avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas om prövotiden är högst sex månader, och vill inte arbetsgivaren att du skall fortsätta efter prövotiden skall han lämna besked senast inom prövotidens utgång. Görs inte det så övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Enligt 31 § LAS som även den får frångås genom kollektivavtal, dock bara sådana som slutits på lokalnivå. Skall arbetsgivaren underrätta dig som arbetstagare två veckor i förväg om provanställningen avbryts eller avslutas utan att övergå i en tillsvidare anställning. Är arbetstagaren dvs du även organiserad skall ditt fack varslas. Du har då även rätt till överläggning där en granskning av skälen kan ske. Det är vad lagen säger men som jag tidigare nämnt går det att frångå via kollektivavtal. Då jag inte ser helheten i kollektivavtalet är det svårt för mig att avgöra vilka möjligheter du har att vidta åtgärd. Men en provanställning får endast löpa under sex månaders tid och inte längre om inte annat har nämnts i kollektivavtalet. Gällande tid för besked är det som är sagt ovan som gäller om inte annat är nämnt i kollektivavtal. Det är möjligt att din arbetsgivare inte har agerat korrekt. Min rekommendation till dig är att vända dig till ditt fack för fler råd om hur du skall agera. Lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80 Mvh
Dennis CarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000