Möjlighet till klagan hos JO

FRÅGA
Jag är överkörd av Försäkringskassan. Har inte arbetat på 10 år pga sjukdom, har ingen arbetsgivare. Under hela denna tid har jag bara hört från FK när de skickat papper för förnyelse av tidsbegränsad sjukersättning. Jag frågade själv efter rehabilitering, fick nej. Jag har frågat FK om stöd vid utbildning, anställningsintervjuer, nystartsjobb etc men alltid fått nej. NU vill de tvångsrehabilitera mig - till arbetslöshet. Kan jag JO-anmäla hur FK misskött mitt fall? Vad krävs då?
SVAR

Hej!

Vem som helst klaga hos JO. Dem man kan klaga på är statliga myndigheter, kommunala och landstingskommunala myndigheter och andra som utövar myndighetsutövning.

Ett klagomål skall i princip inte gälla förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

En anmälan till JO bör vara skriftlig och kan göras vi brev, fax eller e post och du kan antingen skriva ihop den själv eller så kan du följa mallen jag skickar med i svaret.

Skriver du den själv bör du tänka på att ange vem klagan riktar sig mot. Ge en kort beskrivning ärendet och det du anser vara felaktigt med motivation samt tid för händelsen. Detta skall kompletteras med ditt namn, adress och underskrift.Mall för klagan hittar du http://www.jo.se/JOAnmalan.pdf?Language=svMvh

Dennis Carlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (43)
2021-06-09 Missnöjd med Polisens agerande
2021-04-30 Har man som misstänkt en skyldighet att svara på frågor under ett polisförhör?
2021-02-22 Vem utövar tillsyn över JO?
2021-01-31 Anmälan till JO.

Alla besvarade frågor (95665)