Möjlighet till klagan hos JO

Jag är överkörd av Försäkringskassan. Har inte arbetat på 10 år pga sjukdom, har ingen arbetsgivare. Under hela denna tid har jag bara hört från FK när de skickat papper för förnyelse av tidsbegränsad sjukersättning. Jag frågade själv efter rehabilitering, fick nej. Jag har frågat FK om stöd vid utbildning, anställningsintervjuer, nystartsjobb etc men alltid fått nej. NU vill de tvångsrehabilitera mig - till arbetslöshet. Kan jag JO-anmäla hur FK misskött mitt fall? Vad krävs då?

Lawline svarar

Hej!

Vem som helst klaga hos JO. Dem man kan klaga på är statliga myndigheter, kommunala och landstingskommunala myndigheter och andra som utövar myndighetsutövning.

Ett klagomål skall i princip inte gälla förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

En anmälan till JO bör vara skriftlig och kan göras vi brev, fax eller e post och du kan antingen skriva ihop den själv eller så kan du följa mallen jag skickar med i svaret.

Skriver du den själv bör du tänka på att ange vem klagan riktar sig mot. Ge en kort beskrivning ärendet och det du anser vara felaktigt med motivation samt tid för händelsen. Detta skall kompletteras med ditt namn, adress och underskrift.Mall för klagan hittar du http://www.jo.se/JOAnmalan.pdf?Language=svMvh

Dennis CarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Justitieombudsmannen (JO)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo