FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal13/06/2006

Vem står för kostnaderna vid en offentlig auktion?

Vem betalar kostnader vid försäljning enl samäganderättslagen ifall intäkterna inte täcker omkostnader för förvaltning och auktion?

Lawline svarar

Hej!

Det gör delägarna tillsammans enligt 15 § samäganderättslagen, se http://lagen.nu/1904:48_s.1, om inte annat har avtalats dem emellan.

Mvh

Michael WittingRådgivare