FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt13/01/2009

Strikt ansvar för skada orsakad av hund

Jag mötte en hund med hundägare i koppel. Min hund ville hälsa, jag frågade om det går bra och mannen säger att det brukar gå bra. När de börjar nosa på varandra så började den andre hunden morra och vi tog hundarna åt olika håll. Den andre hundens koppel gick av. Den anföll min hund med bitskador i rygg och ben. Nu säger den andre hundägaren att han har sagt att hunden inte gick att lita på. Men jag går ju inte fram till en hund där ägaren säger så. Nu vill inte den andre ägaren betala. Jag har polisanmält det hela men när jag gjorde det så visste jag inte vad personen hette. Ord står alltså mot ord. Vad gäller egentligen. Mvh Christina

Lawline svarar

Hej! Enligt lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter (hundlagen) 6 § gäller strikt skadeståndsansvar för ägaren av den hund som orsakat skadan. Detta innebär att det inte spelar någon roll vad han sagt eller att kopplet gick av genom en tillfällighet; även casus (dvs. olyckshändelse/icke oaktsamhet) innebär skadeståndsskyldighet för honom i detta fall. Du måste dock väcka skadeståndstalan (ansöka om stämning, tvistemål) mot personen i den tingsrätt belägen i den ort där den andre hundägaren har sitt hemvist (rättegångsbalken [RB] 10 kap. 1 §) alternativt begära att åklagaren även för en talan om enskilt anspråk i det eventuella brottmålet (pga. din polisanmälan), RB 22 kap. 1 och 2 §§. Det är dock tveksamt om något brott enligt t.ex. hundlagens 8 § föreligger vilket i och för sig hör under allmänt åtal enligt RB 20 kap. 3 § 1 st, vilket föranleder att åklagaren skulle vara skyldig att föra din talan om enskilt anspråk om denne beslutar att åtala hundägaren.
Jimmy SchiöldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”