FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt27/01/2009

Husrannsakan och kroppsvisitering

Hejsan jag och en kompis blev stoppad av en polisbil och bad oss kliva ur bilen. Den ena polisen kollade genom min kompis fickor får han lov att göra det? 2. Får polisen kolla igenom ens bil utan husrannsakan order?

Lawline svarar

Hej, Enligt svensk rätt krävs inget skriftligt beslut om husrannsakan. Huvudregeln är att rätten eller åklagaren fattar beslut om husrannsakan men polisman kan besluta om det är fara i dröjsmål, se 28 kap. 4-5 §§ rättegångsbalken (1942:740) (RB). För att polismannen ska kunna göra det krävs skälig misstanke om att ett brott på vilket fängelse kan följa har begåtts (de flesta brott), se 28 kap. 1 § och 2 st. RB. Att genomsöka någons fickor kallas kroppsvisitering och får endast ske om den misstänkte är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa, se 28 kap. 11 § 1 st. RB. Svaret på frågan blir ja men polismännen behövde skälig misstanke om att ni begått brott för att fullfölja åtgärderna mot er. Av frågan är det svårt att uttala sig närmare om polismännens skäl till åtgärderna i er situation. Om ni känner er illa behandlade råder jag er att kontakta Justitieombudsmannen- JO (se närmare länk med information nedan). Under alla förhållanden är skälig misstanke en högre misstankesgrad än en vag misstanke. RB finns http://lagen.nu/1942:740 JO se http://www.jo.se/Page.aspx? MenuId=13&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=sv Vänliga hälsningar,
Carl Johan FahlanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”