FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt27/01/2009

Lagligt hyra kombinerad bostad/lokal? Vad är "k-märkt"?

Jag har blivit erbjuden att köpa en lokal som beskrivs som ateljé, butik, work/livingspace. Betyder det att man även kan bo där? Ibland eller hela tiden. Jag håller på att starta upp en verksamhet som innebär mycket hemmaarbete, och en lokal som är kombinerat butik och boende hade varit perfekt. Men är det lagligt? Lokalen benämns också som K-märkt, vad innebär det? tack!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! I jordabalkens 12 kapitel hittar man regler om uthyrning av lokaler och bostadslägenheter (se http://lagen.nu/1970:994#K12). Att hyra en kombinerad upplåtelse (både lokal och bostad) är fullt lagligt och det innebär att du kan bo där permanent eller ibland. Dock skall du tänka på att för att få det starka skydd som ges innehavare av en bostadslägenhet skall bostadsmomentet vara icke oväsentligt. Det avgörs med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Är lägenheten till viss del inredd för att fungera som bostadslägenhet och du också permanent använder den till det ändamålet bör det sannolikt vara att se som en bostadslägenhet i lagens mening, men det är inget som kan garanteras. Däremot är inte beteckningen ”work/livingspace” avgörande för att se det som en bostadslägenhet. Fördelen med att vara bostadshyresgäst är bland annat att man får ett starkare besittningsskydd till lägenheten enligt 12 kapitlet 46-52 §§, som ger rätt till förlängning av hyresavtalet och möjlighet att hänskjuta en eventuell förlängningstvist till hyresnämnden. Ses det som bostadslägenhet får också hyresvärden en mer långtgående skyldighet vad gäller underhåll av lägenheten. Kort sagt kan sägas att det är lagligt med en kombinerad upplåtelse men det kan innebära att du får ett sämre skydd som bostadshyresgäst om bostadsmomenten ses som oväsentligt, vilket på förhand kan vara svårt att avgöra. ”K-märkt” står för kulturminnesmärkning och kan innebära att den är skyddad från förändring som kan minska det kulturhistoriska värdet. I lagens mening finns det inget som heter ”K-märkt” utan skyddet som en byggnad kan ha kan se ut på många olika sätt. Det är alltså inte alla hus av kulturhistoriskt intresse som är lagligt skyddade, även om de i dagligt tal kallas ”K-märkta”. Om det skulle vara lagligt skyddat krävs oftast länsstyrelsen tillstånd för att få göra ändringar. Jag hoppas att jag varit till din hjälp! Med vänlig hälsning
Gabriella PerssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?