FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/01/2009

Villkorad gåva av fastighet

Vår mor skall ge en fastighet i gåva till oss fyra barn. Jag (barn) vill överlåta min andel i gåvan till de andra tre barnen med villkoret att jag får begränsad nyttjanderätt till fastigheten under min livstid, utan avgift och skyldigheter. Hur går vi tillväga för att säkerställa detta villkor, kan det anges i gåvobrevet från vår mor, eller behövs ett nytt separat gåvobrev utfärdas av mig?

Lawline svarar

Hej! När en fastighet överlåts genom gåva är vissa av reglerna gällande köp tillämpliga genom hänvisning i lagen. Eftersom att en gåva oftast ges till släktingar eller vänner är det vanligt att en gåva av fast egendom är villkorad. De tidsgränser som finns för villkor vid försäljning av fast egendom gäller dock inte vid gåva. Det är möjligt att använda villkor som gäller längre än två år för fullbordande av gåvan. Ett sådant villkor gäller dock inte mot en ny ägare som gåvotagaren överlåtit fastigheten till. Som jag ser det är det enklaste sättet att din mamma i gåvobrevet inte anger dig, utan bara dina syskon som gåvotagare. Men villkorar gåvan, så att du får nyttjanderätt till fastigheten. Mvh
Frida HenkowRådgivare
Hittade du inte det du sökte?