FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt04/02/2009

Rivning av vägg i bostadsrätt

Hej. Med hänvisning till bostdasrättslagen kap. 7 § 6 och 7 så får man inte göra stora förändringar i sin bostadsrättslägenhet utan tillstånd av styrelsen. Däremot får man göra en hel del utan tillstånd t.ex. flytta eller ta bort väggar som inte är bärande. Man får däremot inte utan föreningens tillstånd i lägenheten utföra åtgärder som innefattar ingrepp i bärande konstruktion. Min fråga är vad som menas med bärande vägg och konstruktion. Jag bor i en lägenhet som byggdes 1928 och väggen som jag vill ta ner var inte bärande när den byggdes (enligt ritningarna hos stadsbyggnadskontoret). Men en arkitekt som har varit och tittat på väggen åt mig sa att det kan hända att huset under åren har "satt sig" och att väggen därför kan ha blivit lite bärande. Får jag ändå ta ner den utan särskilt godkännande från styrelsen? (Jag kommer att anlita en fackmän som kommer att sätta upp stöttor precis som man gör med verkliga bärande väggar.) Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hejsan, Tack för din fråga! Det är riktigt att man inte utan styrelsens samtycke får utföra åtgärder som innefattar ingrepp i den bärande konstruktionen eller medför väsentlig förändring av lägenheten (7 kap. 7 § bostadsrättslagen), såvida inte motsatsen föreskrivs i föreningens stadgar (7 kap. 7 § 3st. BRL). Styrelsen samtycke krävs oavsett om man erhållit bygglov för åtgärden. Vidtar man sådana åtgärder utan styrelsens samtycke riskerar man att bli skadeståndsskyldig. ”Ingrepp i bärande konstruktioner” är enligt lagens förarbeten t. ex. borttagande av en bärande vägg eller försvagande av en sådan vägg genom upptagning av ett valv. Exempel på ”väsentlig förändring” är sådana förändringar som innebär att en lägenhets karaktärsdrag inte beaktas eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara. Vidare bör ingrepp i sådana ledningar som föreningen enligt 7 kap. 12 § bostadsrättslagen ansvarar för normalt anses utgöra en väsentlig förändring. Däremot bör åtgärder som t. ex. innebär förflyttning av väggar som saknar bärande egenskaper och som tillhör lägenheten typiskt sett inte anses utgöra någon väsentlig förändring. Åtgärder av denna typ bör vara jämförbara med sådant som ommålning, tapetsering och ny golvbeläggning och bör därför som regel inte fordra styrelsens tillstånd. Trots att åtgärden innebär ingrepp i bärande konstruktion eller medför väsentlig förändring av lägenheten, får inte styrelsen vägra medge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen (7 kap. 7 § 2st. BRL). Exempel på detta är förändringar av lägenhetens karaktär – t. ex. genom en ändrad planlösning – som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra. Först måste alltså konstateras huruvida den aktuella väggen är bärande eller inte. Om så inte är fallet så bör det därför inte finnas några hinder för att ta ner den, dock med beaktande vad som anförts ovan. Jag rekommenderar dig dock att konsultera föreningens styrelse innan du vidtar åtgärden - detta för att vara på den säkra sidan. Det kan ju visa sig att dom inte alls har något emot att du tar ner väggen. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Andreas MalmbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000