FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt27/01/2009

Förnekande av medlemsskap i bostadsrättsförening

Hej! Min tilltänkta köpare till min bostadsrätt uppfyllde med råge kraven i föreningen men styrelsen (som bara bestod av 3 personer varav 1 reserverade sig) avslog trots allt ansökan bara ett par dagar innan inflyttningen? Styrelsen hade minst 3 veckor på sig. Vi ansåg att de hade gjort fel och skickade krav om ersättning men vi fick ett brev från advokatfirma där det stod att de i princip kan göra hur som helst och att vi hade haft chansen att ta upp frågan i hyresnämnden. Är det lönt att vi tar kontakt med advokat och får upprättelse? får styrelsen förhala affärer och fatta godtyckliga beslut där människor kommer emellan med ökade kostnader som följd?

Lawline svarar

En bostadsrättsförening får inte vägra en medlem som uppfyller kraven de uppställda kraven enligt föreningens stadgar och lag. Enligt 2 kapitlet, 10 §, https://lagen.nu/1991:614, bostadsrättslagen kan den som blivit nekad inträde i föreningen inom en månad från beskedet få beslutet prövat i hyresnämnden. Enligt 6 kapitlet 5 § samma lag är föreningen skyldig att lösa bostadsrätten till en skälig ersättning. Beslutet i sig är felaktigt, och om det enligt stadgarna åtgärder kan vidtas mot styrelsen så kan ni göra detta. Enligt 13 kapitlet 1 § ska en styrelsemedlem som genom att bryta mot bestämmelserna i bostadsrättslagen, uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningsmedlem ersätta skadan. Ni skulle kunna söka medlemskap på nytt och vid ett eventuellt nekande av medlemskap vända er till hyresnämnden, detta kan dock ta relativt lång tid. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?